Large-eddy simulation of confined transitional plumes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
  • Nieuwstadt, F.T.M., Promotor, Externe Persoon
  • Rindt, Camilo C.M., Co-Promotor
Datum van toekenning22 jan. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0259-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit