Large eddy simulation of a bubble column reactor using the euler-lagrange approach

E.I.V. Hengel, van den, D. Darmana, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelComputational Fluid Dynamics in Chemical Reaction Engineering III, May 25-30, 2003, Davos, Switzerland
Plaats van productieDavos
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit