Large deviations for the one-dimensional Edwards model

R.W. Hofstad, van der, W.Th.F. Hollander, den, W. König

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2003-2039
TijdschriftThe Annals of Probability
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit