Large deviations for multidimensional state-dependent shot-noise processes

A. Budhiraja, P. Nyquist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large deviations for multidimensional state-dependent shot-noise processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie