Large deviations for code division multiple access systems

R.W. Hofstad, van der, G. Hooghiemstra, M.J. Klok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1044-1065
TijdschriftSIAM Journal on Applied Mathematics
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit