Large deployable reflector technologies for future European telecom and earth observation missions

A. Ihle, E. Breunig, L. Datashvili, M. Migliorelli, L. Scialino, K. van 't Klooster, J. Santiago-Prowald

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large deployable reflector technologies for future European telecom and earth observation missions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen