Large-area all-printed temperature sensing surfaces using novel composite thermistor materials

Dimitra Katerinopoulou, Peter Zalar (Corresponding author), Jorgen Sweelssen, George Kiriakidis, Corné Rentrop, Pim Groen, Gerwin H. Gelinck, Jeroen van den Brand, Edsger C.P. Smits (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-area all-printed temperature sensing surfaces using novel composite thermistor materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen