Languages for analysis and testing of event sequences

A.G. Engels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe M.G., Promotor
  • Baeten, Jos, Promotor
  • Mauw, Sjouke, Co-Promotor
Datum van toekenning27 apr 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit