Language-guided controller synthesis for linear systems

E. (Ebru) Aydin Gol, M. Lazar, C. Belta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
212 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Language-guided controller synthesis for linear systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen