Langmuir probe measurements in nanodust containing argon-acetylene plasmas

Y.A. Ussenov (Corresponding author), E. von Wahl, Zahra Marvi, T.S. Ramazanov, H. Kersten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Langmuir probe measurements in nanodust containing argon-acetylene plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen