Lange-termijneffecten van sales promotion

F.M. Spijkerman, H.M.J.J. Snelders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  Sales promotion wordt binnen de marketing gehanteerd als instrument om op de korte termijn direct koopgedrag in de gewenste richting te beïnvloeden. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mogelijke effecten op de langere termijn. F.M. Spijkerman en H.M.J.J. Snelders geven evenwel aan dat sales promotion ook na de actie aankoopgevolgen kan hebben, met name negatieve. Deze worden veroorzaakt door overschaduwing- en attributieprocessen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)34-37
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTijdschrift voor Marketing
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit