Lane change in flows through pillared microchannels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lane change in flows through pillared microchannels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie