Landau-liftshitz theory of the magnon-drag thermopower

B. Flebus, R.A. Duine, Y. Tserkovnyak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Landau-liftshitz theory of the magnon-drag thermopower'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie