Land use, worker heterogeneity and welfare benefits of public goods

C.N. Teulings, I.V. Ossokina, H.L.F. de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
238 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Land use, worker heterogeneity and welfare benefits of public goods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen