Laminar burning velocities of three C3H6O isomers at atmospheric pressure

A.A. Burluka, H. Osman, M. Harker, C.G.W. Sheppard, A.A. Konnov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Laminar burning velocities of three C3H6O isomers at atmospheric pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen