Laminar burning velocities of methane-hydrogen-air mixtures

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  4062 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Laminar burning velocities of methane-hydrogen-air mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering