Lambda calculus with namefree formulas involving symbols that represent reference transforming mappings

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)348-356
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume81
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit