Lagrangian statistics in fully developed turbulence

L. Biferale, G. Boffeta, A. Celani, A. Lanotte, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lagrangian statistics in fully developed turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics