Lace expansion for dummies

Erwin Bolthausen, Remco Van Der Hofstad, Gady Kozma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lace expansion for dummies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics