Laboratory prototype for experimental validation of MR-guided radiofrequency head and neck hyperthermia

M.M. Paulides, J.F. Bakker, L.W. Hofstetter, W.C.M. Numan, R. Pellicer, E.W. Fiveland, M. Tarasek, G.C. Houston, G.C. van Rhoon, D.T.B. Yeo, G. Kotek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laboratory prototype for experimental validation of MR-guided radiofrequency head and neck hyperthermia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen