Lab testing beyond usability: challenges and recommendations for assessing user experiences

Carine Lallemand, Vincent Koenig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lab testing beyond usability: challenges and recommendations for assessing user experiences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen