Laat nut van techniek voor samenleving zien

M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  56 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)50-53
  TijdschriftDe Ingenieur
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit