La catalyse et le genie chimique,

G.B.M.M. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-60
TijdschriftNouvelles de la Science et des Technologies
Volume6
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit