L0 Cluster Synthesis and Operation Shuffling.

M. Jayapala, T. Aa, van der, F. Barat, F. Catthoor, H. Corporaal, G. Deconinck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. of 14th Int. Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS
Pagina's311-321
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit