L0 Buffer Energy Optimization Through Scheduling and Exploration.

M. Jayapala, T. Aa, van der, F. Barat, H. Corporaal, F. Catthoor, G. Deconinck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. of ACM Symposium on Applied Computing (SAC) 2004
Pagina's905-906
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit