Kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg: make or buy? Een benadering vanuit de kennisintensieve dienstverlening

T. Vollmar, J.D. Bij, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-44
TijdschriftActa Hospitalia
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit