Kurtosis-limited Sphere Shaping for Nonlinear Interference Noise Reduction in Optical Channels

Yunus Can Gültekin (Corresponding author), Alex Alvarado, Olga Vassilieva, Inwoong Kim, Paparao Palacharla, Chigo M. Okonkwo, Frans M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kurtosis-limited Sphere Shaping for Nonlinear Interference Noise Reduction in Optical Channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences