Kunststoffen als glijlagermateriaal

G.R.W. Kymmell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-45
TijdschriftDe constructeur
Volume10
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit