Kruip onder trekbelasting van licht-betonsteen metselwerk. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (9)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Om het scheuren van metselwerk te voorkomen is het nodig kennis te hebben van de grootte van krimp- en kruipvervormingen, vooral bij metselwerk van licht gewicht betonstenen met open stootvoegen. De door verhinderde krimp ontstane complexe spanningssituatie rond de open stootvoeg werd numeriek gesimuleerd en met ESPI (laser) vastgelegd. In plaats van kruip onder drukbelasting werd in dit onderzoek de kruip onder trekbelasting gemeten.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-87
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kruip onder trekbelasting van licht-betonsteen metselwerk. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (9)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit