Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritische belastingen van stabiliteitselementen in verdiepinggebouwen. Hiermee is het mogelijk naast de buigstijfheid van de constructie óók de afschuifstijfheid en de rotatiestijfheid van de fundering in rekening te brengen. De methode maakt gebruik van slechts drie individuele stijfheden die simpel worden gecombineerd tot één kritische belasting. De methode is het meest geschikt voor constructies met een uniforme geometrie over de hoogte van het gebouwen leent zich daardoor het best voor het voorontwerp . De uitkomsten verschillen maximaal 5% met een berekening met de eindige-elementenmethode.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-52
Aantal pagina's7
TijdschriftBouwen met Staal
Volume35
Nummer van het tijdschrift167
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit