Kringlopen sluiten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  In deze Vitrine aandacht voor installaties voor gebouwen in de gezondheidszorg. Deskundige is Peter Luscuere, hoogleraar Installaties aan de TU Delft, directeur van de divisie Building Services van Royal Haskoning en commissaris bij Stichting BouwResearch. Hij heeft veel ervaring met de advisering van zorginstellingen en leidt enkele interessante onderzoeken op het vlak van energie en duurzaamheid. Naast een interview met hem ook praktijkoplossingen van twee grote aanbieders van gebouwen installaties in de zorg.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)10-15
  Aantal pagina's6
  TijdschriftBouwIQ
  Volume2009-2
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit