KPS-systeem maakt verband tussen kwaliteit en produktiviteit zichtbaar

H.H. Mal, van, M.E. Goutier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  no abstract
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)20-24
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBedrijfskundig Vakblad
  Volume5
  Nummer van het tijdschriftseptember
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit