Koudpersen van metalen

A.P.J. Soepnel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)330-334
TijdschriftMetaal en kunststof
Volume1
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit