Kostentoerekening en beslissingsondersteuning met een informatiemodel

D.A. Damme, van, J.A.M. Theeuwes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)514-524
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume75
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit