Kostenbesparing door optimalisatie gietbouwproces in verdiepingbouw

C.M. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit onderzoek blijkt dat op veel bouwplaatsen het gietbouwproces van meerlaagse woningbouwcomplexen qua inzet, routing en bezetting van materieel en mankracht zowel voor de wanden- als voor de vloerencyclus nog veel verbeterd kan worden. Een integrale benadering maakt dit mogelijk, waarbij ook kosten te besparen zijn.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)8-9
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBouwmarkt
  Volume2007
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit