Kostenbeheersing bij automatiseringsprojecten : een empirisch onderzoek

W.J.A.M. Siskens, F.J. Heemstra, H. Stelt, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-43
TijdschriftInformatie
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit