Kom Krijn, we gaan fietsen : essay 20 jaar internet : wel of geen mobieltje

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)28-31
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDe Groene Amsterdammer
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit