Koblitz curve cryptosystems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-36
  TijdschriftST Journal of System Research
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit