Knowledge positions in high-tech markets : trajectories, strategies, standards and true innovators

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's1-36
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit