Knowledge management challenges in knowledge discovery systems

M. Pechenizkiy, A. Tsymbal, S. Puuronen

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelDatabase and Expert Systems Applications (Proceedings 16th International Workshop, DEXA'05, Copenhagen, Denmark, August 22-26, 2005)
  UitgeverijIEEE Computer Society
  Pagina's433-437
  ISBN van geprinte versie0-7695-2424-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit