Know-how management: the right information, in the right place, at the right time

H. Kragt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-3
TijdschriftCorporate Technology Bulletin DSM
VolumeDecember
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit