Knooppunt met metalen randkist

G. Bertram, D.R.W Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Metalen randkisten zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor de aannemer bij het opstorten van bekistingsplaten. Maar er zijn ook zorgen voor de constructeur: Welke mechanische implicaties heeft zo’n vloerconstructie met randkist en nagels voor de wand? En wat is de invloed van de spleet, tussen bekistingsplaat en dragende wand op het mechanisch gedrag?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftCement
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

Volledige artikel staat in Cement Extra artikelen online

Citeer dit