Kniklengtefactoren buisprofielen in gelaste vakwerken

H.D. Boel, H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp, R.C. Spoorenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-49
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwen met Staal
Volume230
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit