Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk

J. Maljaars, H.M.G.M. Steenbergen, M.C.M. Bakker, H.H. Snijder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Bouwen met Staal 177 is in de rubriek Vraag & Antwoord een vraag behandeld over knikstabiliteit van een verend gesteunde kolom die onderdeel is van een raamwerk. Het antwoord ging in op de eisen aan de sterkte en de stijfheid om de zijbeuken in rekening te kunnen brengen als (verende) ondersteuning of knikverkorter van de kolommen van de hoge middenbeuk. De zijbeuken waren aangenomen als (star of flexibel) geschoord en de middenbeuk als star geschoord. In de bijbehorende schets was echter geen windverband of andere schoor aangegeven voor de zijbeuken. Doordat schets en antwoord niet op elkaar aansloten, heeft deze vraag veel verwarring opgeleverd. Het antwoord op deze vraag hangt namelijk in hoge mate af van de vraag of de zijbeuken geschoord zijn. Voor de kniklast van een meerbeukig raamwerk moet, indien de zijbeuken ongeschoord zijn, de constructie als gehéél worden beschouwd. Berekening van de beuken afzonderlijk kan dan leiden tot een verkeerde kniklengte.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-31
Aantal pagina's2
TijdschriftBouwen met Staal
Volume2007/1
Nummer van het tijdschrift194
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit