Klimaatveranderingen geven meer overschrijdingsuren

P. Groot, H. Keijsper, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-25
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVL Magazine
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit