Klimaatbeheersing in Monumentale Kerken. Conservering en behoud van het monumentale interieur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-20
Aantal pagina's16
TijdschriftBouwfysica
Volume16
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit