Kleurrijke zonne-energie voor de gebouwde omgeving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-25
TijdschriftBouwIQ
Nummer van het tijdschriftFeb. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit