Kleurrijk grijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In het boek ‘Misleid door toeval’, stelt Taleb dat we de rol van het toeval in ons leven steeds weer onderschatten. Pech is het verdiende loon, geluk een verdienste. Ons brein geeft liever een verklaring, dan te berusten in stom geluk. Het gaat te ver om het ontstaan van gewapend beton alleen toe te schrijven aan geluk. Ongewapend beton werd immers al in de Romeinse tijd met veel succes toegepast. We zullen echter nooit weten wat er was gebeurd, als de Franse tuinman Joseph Monier op een goede dag in 1867 geen schoon genoeg had gekregen van steeds weer lekkende tuinbakken. Hij zocht de oplossing voor dit probleem in vernieuwing en maakte plantenbakken van gevlochten ijzerdraad en beton.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)46-51
Aantal pagina's6
TijdschriftCement
Volume65
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit