Klant blijft belangrijkste speler in het bouwproces

F.J.M. Gassel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Tijdens het bouwproces worden vele rollen gespeeld. De klant speelt hierin de belangrijkste rol. Maar wie is die klant, wat wil hij en wat kan hij? En hoe gaat de aanbiedende partij met een klant om? In de praktijk blijkt dat de klant voor zijn rol in het bouwproces niet in de wieg is gelegd en dat hij zijn handen meer dan vol heeft aan het organiseren van zijn bedrijfsprocessen dan na te kunnen denken over het ontwerp en realisatie van een bouwkundig object. Andere spelers in het bouwproces kunnen de klant veel meer van dienst zijn maar dit vraagt wel om extra bekwaamheden zoals samen ontwerpend te denken.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftIntervisie
Volume05
Nummer van het tijdschrift08
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit