Kinetics of the reduction of uranium oxide catalysts

H.W.G. Heynen, C.G.M.M. Camp-van Berkel, H.S. van der Baan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics of the reduction of uranium oxide catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie